Ändringar i förhandlingsunderlaget stred mot LOU

Dalarna och Värmlands upphandling av ambulanshelikoptrar måste efter en dom i kammarrätten göras om. Landstingen hade använt sig av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering men hade gjort otillåtna ändringar i förfrågningsunderlaget. Först hade ett förfrågningsunderlag tillställts leverantörerna, men efter förhandlingarna tog landstinget fram ett “slutligt förfrågningsunderlag” med två nya skall-krav. De nya skall-kraven innebar enligt kammarrätten att det skett en väsentlig förändring av förfrågningunderlaget vilket stred mot 1 kap. 9 § LOU varför upphandlingen ska göras om.

Ladda ner domen här

Skallkrav gäller lika även för välkända företag

Genom att utvärdera ett anbud som egentligen inte uppfyllt obligatoriska krav om att med CV och intyg styrka bland annat arbetsledningens erfarenhet, samt att lämna en utförlig företagspresentation, bröt Vetlanda kommun mot reglerna om likabehandling vid en upphandling av ramavtal för VVS-arbeten. Upphandlingen får därför avslutas först sedan rättelse gjorts genom en ny anbudsutvärdering. Kommunen hade bland annat angett att företaget bakom anbudet i fråga var känt sedan tidigare och att presentationen inte behövt vara lika utförlig som andra anbudsgivares.

Ladda ner domen här