Bo utan el i båt inte nödsituation

Kvinnan hade sommaren 2012 sålt en fastighet med en vinst på 800 000 kr och köpt den båt mannen och hon bodde i. Hon var sjukskriven men inskriven hos arbetsförmedlingen, han var arbetsför men hade inte arbetat de senaste tre åren. När pengarna sedan tog slut och de inte kunde betala räkningarna stängde elbolaget av elen. Nödsituation bedömde förvaltningsrätten och beviljade paret visst bistånd till elräkningarna. Kammarrätten anser däremot att paret med hänsyn till att de faktiskt haft en större summa borde ha hushållat bättre med pengarna och bifaller kommunens överklagande om att avslå biståndet.

Tillåtet att dra ut stökig elev ur klassrumet

Tingsrätten ogillar Skolinspektionens skadeståndstalan mot en kommun där en lärare släpat ut en sjätteklassare ur klassrummet efter att eleven inte slutat fila med linjalen på skolbänken, trots upprepade tillsägelser. Med hänsyn till elevens stökiga förflutna menar domstolen att läraren inte haft något annat val än att få ut eleven ur klassrummet. Det handledsgrepp läraren använt var också proportionerligt enligt tingsrätten.