Bilägare förlorar mot bilverkstad

Bilverkstaden fick bara en knapp dag på sig att åtgärda den felaktigt monterade drivaxeln. Det innebär att bilverkstaden aldrig gavs tillfälle att avhjälpa felet och att bilägaren därmed inte har rätt till prisavdrag eller skadestånd.
Efter att bilägaren varit på Bilprovningen fick han körförbud. Han vände sig då till en bilverkstad som åtog sig att åtgärda felen och bytte i samband med det en drivaxel. Efter bara tre månader stannade bilen varför bilägaren först lät bogsera den till den ursprungliga bilverkstaden. Där fick han beskedet om att mekanikern skulle kontrollera om felet omfattades av någon garanti och återkomma.

Efter att ha försökt få besked från mekanikern i en dag reparerades bilen av en närliggande verkstad där man konstaterade att drivaxeln varit felaktigt monterad. Bilägaren yrkade då att bilverkstaden skulle betala honom 5 587 kronor för kostnaden att avhjälpa felet och förlorad arbetsinkomst. Bilverkstaden menade å sin sida bland annat att de inte fått någon tid på sig att kontrollera det påstådda felet då bilägaren efter bara någon dag meddelat att hon låtit en annan verkstad utföra arbetet. Tingsrätten menade dock att eftersom mekanikern sagt till bilägaren att vända sig till verkstadsägaren avböjt att avhjälpa felet. Eftersom monteringen av drivaxeln bevisligen också var felaktig gav tingsrätten bilägaren rätt till yrkat belopp.

Bilverkstaden överklagade och får nu också rätt. Hovrätten anser inte att bilverkstaden avböjt att avhjälpa felet genom att hänvisa bilägaren till verkstadsägaren. Och eftersom bilen lämnades in till en annan verkstad och var reparerad ett knappt dygn efter reklamation skett fick aldrig bilverkstaden en möjlighet att avhjälpa felet. Hovrätten finner därför att bilägaren inte har rätt till vare sig prisavdrag eller ersättning för inkomstförlust.