Företagare får rätt till a-kassa

När kvinnan, som slutat sitt arbete på 85 % av heltid som förskollärare, ansökte om arbetslöshetsersättning från Lärarnas arbetslöshetskassa fick hon avslag på sin ansökan med motiveringen att hon var företagare. Hon var på olika sätt delaktig i flera olika bolag och fick även en mindre lön och bilförmån, med totalt 6 000 kr per månad. Hon bedömdes ha väsentlig inflytande i verksamheten och hade som företagare inte rätt till ersättning enligt a-kassan.

Kvinnan överklagade a-kassans beslut till förvaltningsrätten och hävdade att hon trots ersättningen inte utförde arbete i bolagen. Hon borde i alla fall få ersättning enligt 17/10-regeln då hon arbetat mer än 17 timmar i veckan före arbetslösheten och inte var verksam mer än 10 timmar i veckan i bolagen.

I förvaltningsrätten uppstod något av ett moment 22 för kvinnan. Hon bedömdes utföra arbete och ha ett väsentligt inflytande i bolagen varför hon som företagare inte hade rätt till a-kassa. Men hon kunde heller inte få ersättning enligt 17/10-regeln eftersom hon själv hävdade att hon inte utfört något arbete i företagen, vilket var en förutsättning för att få ersättning enligt regeln.

Kammarrätten har nu upphävt förvaltningsrättens dom. Kammarrätten instämmer i bedömningen att hon vid sidan av sin anställning varit företagare och att hon mot bakgrund av den ersättning hon får bör ha utfört någon form av prestation i bolagen. Men då ersättningen från bolagen endast varit 6 000 kr per månad och hon arbetat 85 % av heltid som förskollärare kan hon enligt kammarrätten knappast ha arbetat mer än tio timmar i veckan. Trots att hon själv påstår att hon inte arbetat i näringsverksamheten gör kammarrätten således ändå antagandet att så är fallet, vilket gör att hon inte kan nekas a-kassa med hänvisning till att hon är företagare.

Får behålla hyreskontrakt trots rörig situation i samband med separation

Värden hävdade att kvinnan var folkbokförd på annan adress, hyrde ut i andra hand utan tillstånd och att varken kvinnan eller hennes barn bodde permanent i lägenheten, och ville därför säga upp hyresavtalet. Kvinnan själv hävdade att hon från hennes och sambons separation bott i lägenheten varannan vecka – de veckor hon inte bott med barnen i parets tidigare gemensamt ägda lägenhet – för att från april 2015 bosätta sig stadigvarande i den aktuella lägenheten med barnen. Ingen otillåten andrahandsuthyrning har skett utan det har rört sig om utlåning av lägenheten till en kusin som haft långt hem och därför sovit över när hon själv inte disponerat lägenheten. Både Hyresnämnden och hovrätten anser att kvinnan ska få behålla hyreskontraktet.