Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2017

 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • AD 2017 nr 2: Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan...
 • AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en di...
 • AD 2017 nr 4: En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en...
 • AD 2017 nr 5: Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om för...
 • AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Sve...
 • AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...