Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2019

  • AD 2019 nr 1: Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästels...
  • AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund a...
  • AD 2019 nr 3: SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera...
  • AD 2019 nr 4: Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärande...
  • AD 2019 nr 5: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrä...
  • AD 2019 nr 6: Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med und...
  • AD 2019 nr 7: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
  • AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställnings...