Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2017

  • HFD 2017 ref. 5: Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till br...
  • HFD 2017 ref. 6: Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
  • HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhå...
  • HFD 2017 ref. 13: Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förva...
  • HFD 2017 ref. 14: Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungera...
  • HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndi...