Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2018

 • HFD 2018 ref. 29: Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resulta...
 • HFD 2018 ref. 30: Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande...
 • HFD 2018 ref. 31: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföret...
 • HFD 2018 ref. 32: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid me...
 • HFD 2018 ref. 33: Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förs...
 • HFD 2018 ref. 34: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatk...
 • HFD 2018 ref. 35: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan...
 • HFD 2018 ref. 36: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultat...
 • HFD 2018 ref. 37: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband...
 • HFD 2018 ref. 38: Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen...
 • HFD 2018 ref. 39: Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte ha...
 • HFD 2018 ref. 40: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av friti...
 • HFD 2018 ref. 41: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från...
 • HFD 2018 ref. 42: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i S...
 • HFD 2018 ref. 43: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är...
 • HFD 2018 ref. 44: En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstol...