Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2009

 • MD 2009:1: Ett bolags marknadsföring av dimrar och övriga elinstallationsapparater h...
 • MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet...
 • MD 2009:3: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa till...
 • MD 2009:4: Överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att förena ett frivilligt åt...
 • MD 2009:5: Ett bolag har vid marknadsföring av byggnadsställningar utelämnat informa...
 • MD 2009:6: Användning av viss taklykta och logotyp i kombination med varandra vid ma...
 • MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit...
 • MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts in...
 • MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en...
 • MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig...
 • MD 2009:12: Ett företag har marknadsfört päronlikör i en flaska som påståtts utgöra e...
 • MD 2009:13: En kreditgivare har i strid mot 12 § konsumentkreditlagen i kreditavtal g...
 • MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning...
 • MD 2009:16: Ett bolag har låtit anordna en öppan temakväll på en restaurang för en sp...
 • MD 2009:17: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa till...
 • MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst anvä...
 • MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ul...
 • MD 2009:20: Tillräckliga skäl att vilandeförklara mål om skadestånd p.g.a. överträdel...
 • MD 2009:21: Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och f...
 • MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade or...
 • MD 2009:23: Ett bolags marknadsföring av fordonskedjor har inte ansetts utgöra vilsel...
 • MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev...
 • MD 2009:25: En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringa...
 • MD 2009:26: Ett företag, som är ny distributör av en viss vattenkolsyresättare, har i...
 • MD 2009:27: Ett företag har i brev till ett annat företags kunder gjort vissa påståen...
 • MD 2009:28: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring jämfört egna byggprodukter och p...
 • MD 2009:29: Åläggande har meddelats ett företag att vid marknadsföring av kredit till...
 • MD 2009:30: Tidsbegränsade avtal avseende ditigal-TV-abonnemang till konsumenter har...
 • MD 2009:31: Ett bolags marknadsföring av företagskataloger och branschregister på Int...
 • MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa t...
 • MD 2009:33: Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning oc...
 • MD 2009:36: Ett bolag har vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister...
 • MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden...
 • MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
 • MD 2009:41: Bolag har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bl.a. har påståenden...