Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2017

  • MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd...
  • MIG 2017:2: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i...
  • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...
  • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
  • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
  • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
  • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
  • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
  • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
  • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...