Ackord

Ackord innebär att en skuldsatt person föreslår sina borgenärer en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av skulden avskrivs.