Acta Kapitalförvaltning får prövningstillstånd i HD

Högsta domstolen målnummer Ö 2967-13

Efter att en grupp sparare ändrat sin fastställelsetalan till en fullgörelsetalan gentemot Acta Kapitalförvaltning om bristande garantier och vårdslös rådgivning i efterdyningarna av Lehman Brothers-kraschen, och såväl tingsrätt som hovrätt avvisat Actas yrkanden, ska Högsta domstolen nu pröva frågan om grovt rättegångsfel.

Kommentarer inaktiverade.