Affärshemligheter fick redovisas genom revisor

Kammarrätten har upphävt en dom från förvaltningsrätten om att upphandling av livsmedel som en rad kommuner genomför gemensamt ska göras om. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten bland annat att möjligheten för livsmedelsgrossisterna att med hjälp av en oberoende revisor intyga efterlevnaden av offererade priser inte strider mot proportionalitetsprincipen. Möjligheten erbjöds för att grossisten inte skulle behöva röja affärshemligheter för kommunerna. Revisorsalternativet kunde enligt kammarrätten ha redovisats bättre men bristen var inte så stor att det fanns skäl att ingripa mot upphandlingen.

Ladda ner domen här

Kommentarer inaktiverade.