Agentur

Agentur är en rättighet som ett företag har att sälja varor eller tjänster för ett annat företags räkning. Ägaren till agenturföretaget kallas agent. Ersättning utgår i form av provision, dvs. som en bestämd del av värdet på en beställning.
Om en agent har ensamrätt att exempelvis importera en vara kallas han för generalagent.