Allmän domstol

Allmän domstol är tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.