Ändringar i förhandlingsunderlaget stred mot LOU

Dalarna och Värmlands upphandling av ambulanshelikoptrar måste efter en dom i kammarrätten göras om. Landstingen hade använt sig av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering men hade gjort otillåtna ändringar i förfrågningsunderlaget. Först hade ett förfrågningsunderlag tillställts leverantörerna, men efter förhandlingarna tog landstinget fram ett “slutligt förfrågningsunderlag” med två nya skall-krav. De nya skall-kraven innebar enligt kammarrätten att det skett en väsentlig förändring av förfrågningunderlaget vilket stred mot 1 kap. 9 § LOU varför upphandlingen ska göras om.

Ladda ner domen här

Kommentarer inaktiverade.