Arbetsgivare döms att betala 250 000kr för turordningsbrott

En arbetsgivare sade upp fem anställda på grund av arbetsbrist. En lagerarbetare som sades upp hade längre anställningstid än en lageransvarig som inte blev uppsagd. Uppsägningarna verkställdes dessutom innan arbetsgivaren hade fullgjort skyldigheten att förhandla centralt med den fackliga organisationen. Bolaget ansåg att det fanns synnerliga skäl för arbetsgivaren att besluta om och verkställa uppsägningarna innan förhandlingsskyldigheten helt fullgjorts. I frågan om avvikelsen från turordningen hävdade bolaget att man hade träffat en s.k. avtalsturlista, som innebär avsteg från turordningen. Vidare ansåg bolaget att den anställde med längre anställningstid inte hade dom rätta kvalifikationerna.

Arbetsdomstolen kom fram till att det inte funnits synnerliga skäl för bolaget att avbryta förhandlingen. Fackförbundet hade yrkat på 100 000kr i skadestånd men arbetsdomstolen jämkade det till 15 000kr. Främst på grund av att fackförbundet hade gjort sken av att det skulle ta 2 månader till nästa förhandling och att fackförbundet kom med oseriösa förslag.

I fråga om avtalsturlista ansåg arbetsdomstolen att protokollet från förhandlingen och utredningen i övrigt inte gav stöd för det att en avtalsturlista skulle ha träffats.

I frågan om kvalifikationer för tjänsten som lageransvarig uttalade arbetsdomstolen sammanfattningsvis att inget har framkommit som styrker att han saknat tillräckliga kvalifikationer för att utföra den del av den lageransvariges arbetsuppgifter som består i den faktiska lagerhanteringen. Samt att det är arbetsgivaren som skall styrka att en person inte har rätta kvalifikationer.

Frågan var också om hansaknat de nödvändiga personliga förutsättningarna för arbetet. Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta att arbetet som lageransvarig kräver mognad och ansvarskänsla. Enligt Arbetsdomstolens mening är det dock svårt att i den förebringade utredningen hitta några närmare hållpunkter för på vilket sätt han brustit i mognad och ansvarskänsla så att han därför inte skulle ha de kvalifikationer som arbetet som lageransvarig förutsätter. R.A. och J.H. har i sina förhör rent allmänt beskrivit honom som omogen. J.H. har uppgett att han var duktig i början av sin anställning men att han sedan stagnerade. T.J. har lämnat likartade allmänna uppgifter i sitt förhör och han har också uppgett att han fått klagomål på honom från arbetskamraterna som inte tyckte att han gjorde det han skulle. Den här bilden har inte bekräftats av förhören med t.ex. M.K. och A.M. Han har utan att det bemötts från bolagets sida, uppgett att ingen från arbetsledningen tagit upp med honom att arbetskamrater skulle ha klagat på honom. Det kan vidare konstateras att han under slutet av sin anställning anförtroddes uppgiften att lära sig hantera bolagets nyaste och mest avancerade produktionsmaskin. I tjänstgöringsbetyget har han i personligt hänseende beskrivits som utåtriktad, flitig och tillmötesgående samt som en mycket uppskattad arbetskamrat med god förmåga att samarbeta med olika typer av människor. Enligt Arbetsdomstolens mening ger vad som framkommit om honom som person inte stöd för att han saknat de nödvändiga personliga kvalifikationerna för arbetet som lageransvarig.

Skadeståndet till lagerarbetaren bestämde arbetsdomstolen till 50 000kr i allmänt skadestånd och ca 200 000kr i ekonomiskt skadestånd (förlorad
arbetsinkomst)..

Läs hela domen Arbetsdomstolen A47_12 turordningsbrott

Kommentarer inaktiverade.