Benefikt fång

Med benefikt fång menas att få äganderätt till en egendom utan att betala eller ge någon annan motprestation. Typexempel är gåva, arv, testamente och bodelning.