Check

En check är ett standardiserat löpande skuldebrev och ett betalningsmedel. Banken utfärdar checka i häften.

En check ska:
1.innehålla ordet check
2.innebära en omedelbar förpliktelse att betala visst belopp
3.innehålla information om den betalande banken (trassatbanken)
4.innehålla information om vilken stad den är utställd i
5.innehålla information om vilket datum den är utställd
6.innehålla information om vilket datum då den ska betalas (honoreras)
7.innehålla information om vem som har ställt ut den (trassenten)