Dagsbot

Dagsbot är en brottspåföljd i form av ett bötesbelopp. Bötesbeloppet  anpassas efter brottets svårighetsgrad och den dömdes ekonomiska förhållanden.

Beloppet har två komponenter: Dels antalet dagsböter som visar hur allvarligt domstolen anser att själva brottet varit. och dels storleken på varje dagsbot, som anpassas efter den dömdes ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att en dagsbot ska motsvara en tusendel av årsinkomsten, efter vissa avdrag.