Deltidsarbetande mamma får sänkt SGI

Kammarrätten i Göteborg mål 2670-14

Försäkringskassan beslutade att sänka en kvinnas sjukpenninggrundande inkomst (SIG), från april 2012 med hänvisning till att hon under en tid tagit ut fjärdedels föräldrapenning men arbetat 80 procent av heltid. Hennes SGI var därför inte skyddad under perioden varför den sänktes till hennes faktiska inkomst.
Kvinnan överklagade och anförde bland annat att hon fått bristfällig och motsägelsefull information av Försäkringskassan och att hon bara tagit ut 20 procents föräldrapenning under den aktuella perioden. Förvaltningsrätten konstaterade att arbetstiderna enligt kollektivavtal varierade på hennes arbetsplats och att en heltidstjänst under vintern innebar arbetstid på 40 timmar och 50 minuter i veckan medan det under våren och sommaren innebar 37 timmar och 30 minuter. Det betydde att kvinnan, från april, arbetat 80 procent av heltid och inte kunnat beviljas eller ta ut en fjärdedels föräldrapenning. Domstolen fann därför att Försäkringskassan haft rätt i sitt beslut att sänka hennes SGI. Kvinnan överklagade men kammarätten gjorde samma bedömning.

Kommentarer inaktiverade.