En otillåten avvikelse i ramavtal har inte medfört omprövning

Borås kommun har ansetts ha gjort en otillåten avvikelse från ett ramavtal. Men domstolen har ansett att Industri Tele som begärt överprövning  var medveten om det eftersom Industri Tele lämnade två anbud. Eftersom deras alternativa anbud var högre än bolaget som tilldelades kontraktet har Industri Tele inte ansetts ha lidit någon skada.

Upphandlingen avsåg en förnyad konkurrensutsättning av trygghetssystem. Borås kommun fick in 4 anbud varav 3 ansågs uppfylla skalvkraven. Industri Tele överklagade och anförde bland annat att kommunen hade frångått villkoren i det tidigare ramavtalet genom att ställa krav på en talfunktion som inte fanns i det ursprungliga ramavtalet. Kommunen invände mot överklagandet på grund av att såväl det ursprungliga ramavtalet som förfrågningsunderlaget innefattade talfunktion. Kommunen medgav dock att det var en formulering som inte var optimal.

Kommentarer inaktiverade.