EUD om skatteneutralitet mellan tryckt bok och ljudbok

Europa domstolen har avgjort en fråga som gällde om det är skatteneutralt att ha en reducerad moms på tryckta böcker men inte om boken levereras på andra fysiska bärare än papper. Enligt EUD beror det på vad genomsnittskonsumenten tycker i respektive land. Frågan för varje medlemsland är därför om tryckta böcker har liknande egenskaper och fyller samma behov som böcker levererade på andra fysiska bärare än papper. Om det fyller samma behov finns det ingen anledning att behandla leveranserna olika.

Kommentarer inaktiverade.