Extensiva fång

Med extensiva fång menas att man får äganderätt till en egendom genom exempelvis ett godtrosförvärv.