Förtalade ersättningstagare inför Försäkringskassan

Svea hovrätt målnummer B 1003-13

Uppgiften om att mamman har förfalskat sonens namnteckning och suttit i fängelse för detta är sann men flera andra påståenden den tilltalade lämnat till Försäkringskassan saknar belägg. Den tilltalade påstod bland annat att mamman i själva verket inte arbetar som sonens personlige assistent utan använder assistentersättningen till djurfoder. Men eftersom det endast rör sig om förtalsbrott av normalgraden ogillas åtalet på grund av åtalspreskription.

GRUNDER
Rose-Marie  har utpekat Viktoria  som brottslig och lämnat uppgifter som varit ägnade att utsätta Viktoria  för andras missaktning genom att vid telefonsamtal den 4 oktober 2006 med en tjänsteman på Försäkringskassan i Uppsala uppge att
a. Viktoria  har förfalskat Roland  namnteckning.
b. Viktoria s bolag har en skatteskuld på 219 000 kr och är ett bluffbolag i vilket det förekommit oegentligheter.
c. Viktoria  inte arbetar som assistent åt sonen Zandy och alla pengar som betalas ut av Försäkringskassan som assistentersättning går till hö och foder till djur.
d. Viktoria  vanvårdar sina djur.
e. Viktoria  har hotat och polisanmält advokaten Göran och lurat personer på pengar.
f. Viktoria  har förfalskat Zandys namnteckning och suttit i fängelse i tre månader för urkundsförfalskning.
g. Viktoria  har skatteskulder.
h. Zandy far illa och får inte den omvårdnad han behöver, han är smutsig och saknar rena och hela kläder. Han får ingen stimulans och är kuvad och rädd samt får ligga i sin säng större delen av dagen

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Utredningen är densamma i hovrätten som vid tingsrätten och den föranleder inte hovrätten att göra någon annan bedömning än tingsrätten vad gäller frågan om Rose- Marie  ska fallas till ansvar för brott. Det innebär att även hovrätten anser att Rose-Marie , avseende de gärningsmoment som tingsrätten angett under punkterna c, d och h, har uttalat sig på ett sätt som rättsligt kvalificerar hennes handlande som förtal av Viktoria   samt gentemot Jimmy avseende punkten j. Som tingsrätten har funnit ska emellertid detta handlande rubriceras som förtal av normalgraden vilket innebär att åtalet på grund av åtalspreskription ska ogillas. Hovrätten gör inte heller beträffande frågorna om skadestånd och ersättningsskyldighet för rättegångskostnad någon annan bedömning än tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför stå fast.

 

Kommentarer inaktiverade.