Godtrosförvärv.

Med godtrosförvärv menas att man får äganderätten till en sak trots att någon annan egentligen är den rätte ägaren.