Gratis produkter var egentligen en prenumeration

Bolaget PSW Trading gav i sin marknadsföring av tandborstar, rakhyvlar och andra hygienartiklar intrycket av att produkten var gratis, när det i egentligen  rört sig om en prenumeration. Vidare hade bolaget också skickat fakturor som felaktigt gav intryck av att konsumenten beställt produkten. Bolaget hade också ringt upp konsumenter som registrerat sitt nummer i NIX-registret. Dessutom gav bolaget intrycket av att marknadsföringen skedde i samarbete med Cancerfonden och att en del av intäkterna gick till fadderbarnverksamhet. Bolaget hade heller inte i rimlig tid innan distansköp träffades lämnat klar och begriplig information om konsumentens ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.
Efter att Konsumentombudsmannen (KO) fått in ett flertal klagomål från konsumenter som avsåg bolaget väckte KO talan mot bolaget i tingsrätten. Domstolen biföll KO:s talan på samtliga punkter. Bolaget förbjöds att i sin marknadsföring ge intrycket av att deras produkter var gratis, när det egentligen rörde sig om prenumerationer, samt att skicka vilseledande fakturor och att vid marknadsföring av premierådgivningstjänster skicka faktura eller betalningsuppmaning som gav konsumenten intrycket av att ha beställt produkten, om så inte var fallet.
Bolaget överklagade domen till marknadsdomstolen som inte gör någon annan bedömning utan fastställer tingsrättens dom. Bolaget tvingas därmed betala en halv miljon i marknadsstörningsavgift.

Kommentarer inaktiverade.