Handelsbruk

Handelsbruk är en sedvänja inom affärslivet. En bestämmelse kan utgöra handelsbruk om den har uppnått en tillräckligt hög grad av sedvänja. Bestämmelsen skall således vara väl känd inom branschen.