HFD ger skattetillägg för felaktigt SLPA i deklarationen

Ett bolag som hade redovisat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader med för lågt belopp påfördes skattetillägg. Bolaget menade att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserats då differensen mellan löneskatteunderlaget och redovisade pensionskostnader varit stor. Kammarrätten anser dock att bolaget lämnat en oriktig uppgift. Högsta förvaltningsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.

Ladda ner domen här

Kommentarer inaktiverade.