I tvist om överhyra godtas större lägenhet som jämförelselägenhet

En hyresvärd har av såväl hyresnämnden som hovrätten dömts att betala tillbaka 35 600 kronor för att ha tagit ut för hög hyra.

Tvisten rörde en lägenhet på 6 rum och kök om 186 kvm i Göteborg.

Hyresgästerna ansåg att en jämförelse skulle göras med en lägenhet på 7 rum och kök om 204 kvm som fanns i samma fastighet. Hyresvärden ansåg dock att en jämförelse med den lägenheten inte kunde göras utan att det skulle göras med liknande lägenheter i andra fastigheter.

Skillnaderna i rumsantal och yta mellan prövningslägenheten och jämförelselägenheten, och det faktum att det endast finns en jämförelselägenhet, gör enligt hovrätten att man kan ifrågasätta om det finns förutsättningar för att göra en direktjämförelse mellan de två lägenheterna för att sätta rätt hyresnivå. Hovrätten godtar dock hyresnämndens skälighetsbedömning, grundad bland annat på iakttagelser vid besiktningen. Den nya hyran för prövningslägenheten bestäms till 17 745 kronor i månaden, vilket är en sänkning med nästan
2 000 kronor i månaden från den tidigare hyran. Hyresvärden måste därmed betala tillbaka 35 600 kronor jämte ränta för att ha tagit ut för hög hyra.

En lägenhets bruksvärde bestäms av faktorer som lägenhetens beskaffenhet (storlek – antal rum och yta. utrustning i främst kök och badrum, reparationsstandard, planlösning, ljudisolering m.m.), förmåner knutna till lägenheten (hiss, tvättstuga, garage, planterad gård, trädgård m.m.) samt fastighetens läge, boendemiljön i stort och närhet till service m.m. Byggnadsåret saknar självständig betydelse, men skilda byggnadsår tar sig ofta uttryck i att lägenheternas planlösning och standard skiljer sig på ett sätt som påverkar bruksvärdet.´

 

Kommentarer inaktiverade.