ICA fälls på nytt för att ha lagt ut skiftarbete på helgdagar

ICA Sverige AB dömdes år 2010 av arbetsdomstolen till att betala skadestånd till lagerarbetare som tvingats jobba helgdagar under kontinuerligt skiftarbete. ICA dömdes då till att betala 50 000kr till varje arbetstagare. Nu döms ICA på nytt för att fortsatt ha förlagt ut arbetstid på helgdagar under tiden som tvisten pågick. ICA ansåg att inget ytterligare skadestånd skulle utgå för de ytterligare helgdagar som lagts ut. Arbetsdomstolen uttalade att varje enskilt fall har varit ett kollektivavtalsbrott varför ICA skall betala ytterligare skadestånd på mellan 10 000 och 25 000kr till varje arbetstagare som drabbats.

Däremot ansåg arbetsdomstolen att det var rätt av ICA att förlägga intermittent skiftarbete under helgdagar. ICA hävdade i denna del att bolagets arbetsledningsrätt innebär att ICA får förlägga arbetstid när som helst om inget förbud finns i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalets utforming medgav sådan förläggning av arbetstid även på helgdagar.

Förefaller som rätt märkligt att ICA fortsatte med att lägga ut kontinuerligt skiftarbete även efter att ICA blivit stämt, eftersom ICA rimligen borde ha insett att skadeståndet skulle bli ännu högre ju fler gånger överträdelsen skedde. Det kan dock tyckas att ett allmänt skadestånd på 50 000kr utöver sedvanlig lön för att arbeta på en helgdag är väldigt högt.

 Läs hela  domen här (PDF)

 

En reaktion på “ICA fälls på nytt för att ha lagt ut skiftarbete på helgdagar

  1. Intressant att ICA fortsätter att göra något som det uppstått en tvist kring. Om någon anklagade mig för att göra fel skulle jag inte fortsätta att göra det förrän det blivit utrett om det var fel eller ej.