Ideell skada

En skada som inte kan mätas i pengar.

Till ideella skador räknas sveda och värk samt lyte och men.

Regler kring ideell skada finns bland annat i 2 kap. 3 § skadeståndslagen

Motsatsen till ideell skada blir ekonomisk skada.