Ingen bokmoms för bokbinderi

Kammarrätten anser att materialet som bolaget tillfört vid sin bearbetning av de tryckta pappersark som bolaget mottagit från tryckeriet, endast är en begränsad del av det material som sammantaget krävs för att färdigställa slutprodukten. Dessutom har bolaget inte visat att det skett en äganderättsövergång när det gäller arken eller att bolaget haft befogenhet att förfoga över arken såsom ägare. Bolagets tillhandahållanden ska därför klassificeras som tjänster som bolaget har utfört på andras produkter och inte som omsättning av varor.

Ladda ner domen här

Kommentarer inaktiverade.