Inget rotavdrag för ventilationsarbete i bostadsrätt

Den fråga som prövats är om arbeten avseende rök- och ventilationskanaler för en bostadsrättslägenhet kan anses utförda i lägenheten vilket är ett krav för att kunna få skattereduktion. Arbeten som utförs i en rök/ventilationskanal som går genom fastigheten utanför den aktuella lägenhetens tak, väggar och golv anses inte utförda i lägenheten. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Kommentarer inaktiverade.