JK inleder ingen förundersökning mot Billström

JK inleder ingen förundersökning för hets mot folkgrupp efter migrationsminister Tobias Billströms uttalande om att folk som hjälper illegala invandrare ”inte alls är blonda och blåögda”.

Det var i en intervjun i Dagens Nyheter i mars 2013 som migrationsminister Billström bland annat sa: ”Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sin landsmän som inte alls är blonda och blåögda”.

Åtalspreskription hade inträtt för publiceringen i pappersupplagan. Men på hemsidan dn.se fanns artikeln kvar och därmed har preskription inte inträtt.

JK anser att den anmälan som kommit in är riktad mot Billström personligen och inte mot DN. JK gör bedömningen att Billström i det här fallet åtnjuter meddelarfrihet enligt 1 kap. 2 § YGL, och något av de fall som undantagsvis kan göra att en meddelare hålls ansvarig enligt 5 kap. 3 § YGL inte är aktuella i det här fallet. Mot denna bakgrund kan inga rättsliga åtgärder vidtas.

Om anmälan även skulle riktat sig mot ansvarige utgivaren gör JK bedömningen att uttalandet måste anses tillåtet inom ramen för yttrandefrihetsrättsliga regleringen och inte innefatta varken hets mot folkgrupp eller något annat yttrandefrihetsbrott.

Kommentarer inaktiverade.