Offentlig upphandling

I vårt koncernbolag Upphandlingsjuristen AB erbjuder vi juridiska tjänster inom offentlig upphandling. Våra tjänster avser hela upphandlingsprocessen, från att skriva anbud till att överpröva upphandling. Upphandlingsjuristen tillvaratar era intressen och vi kommer alltid göra vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet. Nedan finns exempel på juridiskt arbete som vi kan erbjuda.

• Bedöma möjligheten till framgång med en överprövning.
• Företräda er vid överprövning.
• Ogilltigförklara ett avtal som ingåtts utan att ha upphandlats enligt lag.
• Juridisk rådgivning under anbudsskrivningen.
• Granska ert anbud innan ni skickar in det.
• Skriva ert anbud.
• Granska om det finns fel i det vinnande anbudet.
• Rättsutredningar.