köpeskilling

Köpeskilling är det pris som köparen ska betala till säljaren.
Exempelvis priset på en bil.