Kritik från JO mot färdtjänsten i Göteborgs stad.

JO ger kritik mot färdtjänstnämnden i Göteborgs stad för bristfällig motivering av ett beslut om begränsning av antalet färdtjänstresor. Färdtjänstnämndens motivering till beslutet bestod huvudsakligen av en förkortad version av lagtexten och gav därför intrycket av att vara en standardformulering som används vid alla ärenden där resor begränsas. Av ett beslut från en myndighet skall det framgå vad som har varit avgörande för utgången i det enskilda fallet. Vidare skall den enskilde förstå vad orsaken är och hur myndigheten har resonerat. Även om det skriftliga beslutet kompletteras med muntlig information är det inte heller tillräckligt. JO kritiserar därför färdtjänstnämnden för den ofullständiga motiveringen.

Min uppfattning är att det är vanligt förekommande att myndigheter gör det enkelt för sig vid sin motivering av ansökningar som avslås. Det är därför viktigt att den enskilde kräver en tydlig motivering som man förstår. Eftersom om myndigheten måste göra en ordentlig motivering blir det svårare för myndigheten att avslå en ansökan. Vidare blir det enklare för den enskilde att hitta brister i myndighetens uppfattning.

 

En reaktion på “Kritik från JO mot färdtjänsten i Göteborgs stad.

  1. Det vore väl lämpligt att kommunalpolitiker samåker till fullmäktigemöten etc. De ska ju alla till samma plats och vid samma tidpunkt och alla bor ju dessutom i kommunen. Den samplaneringen är ju både samhällsekonomisk och miljövänlig, men kanske inte så jävla rolig för den som ska åka…