Laga fång

Med laga fång menas ett lagligt sätt att få äganderätten till något. Typexempel är köp, byte, gåva, arv, giftorätt, tvångsinlösen.