Länkar

Allmänna reklamationsnämnden
Avgör tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Konsumentverket
Konsumentverket (KO) är en statlig myndighet som finns till för konsumenter. Här kan du läsa mer om vad konsumentverket gör

Regeringskansliets rättsdatabaser

Innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommitté- berättelsen.

Sveriges Domstolar
Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.