Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras

SFS nr
1834:30 s. 3
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1834-09-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/