Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter

SFS nr
1840:46
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1840-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/