Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

SFS nr
1855:82 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1855-07-20

Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman
lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen
betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller
löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej
fordrar.