Kammarkollegiets Kungörelse (1870:10 s.1) angående upprättande av nya jordeböcker

SFS nr
1870:10 s. 1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1870-01-28
Författningen har upphävts genom
2000:310
Upphävd
2000-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/