Reglemente (1901:bih. 56 s.1) för August Abrahamsons stiftelse

SFS nr
1901:bih. 56 s. 1
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1901-05-31
Upphävd
1992-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/