Kungl.Maj:ts nådiga reglemente (1904:60) för begagnande af Väddö kanal

SFS nr
1904:60 s. 1
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1904-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:358
Upphävd
1996-06-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/