Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning

SFS nr
1912:315
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1912-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:310
Upphävd
1993-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/