Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning

SFS nr
1913:45
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1913-04-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/