Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

SFS nr
1918:925
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1918-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:661
Upphävd
1997-08-15

/Författningens text finns bara i tryckt version/