Kungl. Maj:ts Reglemente (1919:878) för statens pensionsanstalt;

SFS nr
1919:878
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1919-12-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:73
Upphävd
1987-05-01

4 § har upphävts genom lag (1982:1101)